Lagsporter

Sporter i världen

Sporter är något som är populärt världen över. Vad som är intressant är att olika sporter är olika populära beroende på var i världen man befinner sig. Exempelvis om man bor i Ystad så är handbollen den absolut populära sporten. Men om man bor i Malmö så är fotbollen mest populär.

Hur varierar populäriteten beroende på plats?

Generellt sett kan man säga att mycket beror på vädret. Det faller sig naturligt att många fler åker skidor i norra Sverige som exempelvis Åre, detta då de har snö och en lång skidtradition bakom sig. På samma sätt är fotboll mer populärt där vädret är bättre då man enklare kan röra sig ute på olika typer av gräsytor.

Förändringar i framtiden

Eftersom världen blivit alltmer sammanlänkad genom globaliseringen så har intresset dock ökat för vissa sporter. Fotboll är den absolut mest populära sporten numera då den fått fäste i alla världens länder. Detta beror delvis på att det blivit enklare för olika organisationer att starta klubbar. Exempelvis finns det långivare som kan ge lån till företag som vill investera i olika fotbollsklubbar. Detta sker ofta i länder som Storbritannien och Mellanöstern varpå klubbar startas av rika företag eller banker. På så sätt har också intresset ökat ytterligare och troligen kommer det även att fortsätta öka i framtiden.

bard