• Fakta om sport

    Sportens baksidor

    Sporten har genom åren påståtts vara korrupt och ha politiska personer bakom sig. Sporten är på många sätt en central del i mångas liv och det är poli

  • Fakta om sport

    Sport är bra för hälsan

    Det är sedan antikens dagar känt att man mår bättre av att röra på sig, även om det inte gick att påvisa varför i fysiologiska termer. Rörelsens betyd

bard